CLOTH

CLOTH


på festival:display, Moderna Museet, av Cristina Caprioli.